Màu nước

Home/Màu nước

Kỹ thuật xăm màu nước được xem là một trong những kỹ thuật vô cùng khó, đòi hỏi sự luyện tập, kiên nhẫn cũng như tính nghệ thuật, sáng tạo của người nghệ sĩ xăm.