Hình xăm chúa – thánh giá

Home/Tôn giáo/Hình xăm chúa – thánh giá
Hình xăm chúa – thánh giá 2016-12-31T15:48:10+00:00

Project Description

Hình xăm đạo Thiên Chúa Giáo có ý nghĩa tâm linh, thể hiện đức tin vào Chúa Giê-su luôn nhắc nhở, chỉ lối để bản thân không lầm đường lạc lối

Project Details

Categories: