Hình xăm màu nước đẹp

Home/Màu nước/Hình xăm màu nước đẹp
Hình xăm màu nước đẹp 2015-07-18T11:16:14+00:00

Project Description

Kỹ thuật xăm màu nước được xem là một trong những kỹ thuật vô cùng khó, đòi hỏi sự luyện tập, kiên nhẫn cũng như tính nghệ thuật, sáng tạo của người nghệ sĩ xăm.

Project Details

Skills Needed:

Categories: